5 րոպե ու վերջ, անցանկալի մազերը կդառնան հիշողություն.. հիմա ասեմ, թե ինչ է պետք անել

Հետաքրքիր Օգտակար

Թերեւս, դեպ իլյաց իայի կրեմը դեմքի անցանկալի մազերը հեռացնելու ամենապարզ տարբերակներից մեկն է: Պարզապես պետք է քսուկը քսել շրթունքից վերև գտնվող հատվածին, սպասել փաթեթի վրա նշված ժամանակին և հեռացնել մնացորդները: Կազմի մեջ պարունակվող կա լիումի թիո գլի կոլատը կբարակեցնի մազերը, և դրա ազդեցության տակ դրանք ամբողջովին կթափվեն:

Բայց երբեմն այն կարող է մա շկի վրա գր գռվածություն առաջացնել, իսկ երբեմն `նույնիսկ քի միական այ րվածք: Բացի այդ, կրեմը չի օգնի երկար ժամանակով ազատվել մազերից: Նա հեռացնում է մազի ֆո լիկուլի միայն վերին մասը, իսկ մնացած մասը մնում է ներսում:

Ֆոտոէպ իլյատոր։ Այժմ անհրաժեշտ չէ սրահ այցելել ֆոտոէպ իլյացիայի ընթացակարգի համար: Ի վերջո, մինի սարքը կարելի է գնել ընդամենը մեկ կտտոցով: Լույսի իմպ ուլսիվ բռնկումների միջոցով այն դանդաղորեն կկործանի մազի ֆոլ իկուլները: Արդյունքում, շրթունքից վերևի մա շկը կլինի մաքուր ու հարթ, առանց մազերի:

Լազերային էպի լյացիա։ Լազերը համարվում է ավելի ժամանակակից մեթոդ, քան ֆոտոէպիլյացիան: Եվ դա շնորհիվ այն բանի, որ ֆոտոէպ իլյատորն ունի ավելի լայն բռնկում, որը դեպի մազի ֆո լիկուլ տանող ճանապարհին ազդում է նաև մա շկի և ար յան ան ոթների գունանյութի վրա: Իսկ լազերային ճառագայթը կետային է: Լազերը ո չն չացնում է մազի արմատը, ինչպես նաև լի մֆատիկ անո թները, որոնք սնուցում են ֆոլ իկուլը: Եվ արդյունքը զարմանալի է: Մազեր չկան, և մա շկը չի գր գռվում:

Գունաբ ացում պեր օք սիդի կամ կիտրոնաթ թվի միջոցով։ Գրեթե բոլորս ունենք ջր ածնի պեր օք սիդ մեր բ ժշկական պահարանում և կիտրոն՝ սառնարանում: Անհրաժեշտ է ջրա ծ նի լու ծույթը խառնել կիտրոնի հետ և խառնուրդը քսել բամբակին: Դրանից հետո բամբակը պետք է պահեք վերին շրթունքի վրայով մոտ 7 րոպե, ապա լվանալ տաք ջրով:

Նյութը հրապարակվեց news79daily.com կայքի կողմից։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.