5 հիվանդություններ, որոնց ամենահզոր թ շնամին համարվում է սուրճը, այո՛-այո՛, հասարակ ՍՈՒՐՃԸ

Հետաքրքիր Օգտակար

Սուրճի օգտակարության և վնասակարության մասին շատ է խոսվել: Սակայն քչերը գիտեն, որ այս 5 հիվանդությունները վախենում են սուրճից:

Լյա րդի ցի ռոզ

Իհարկե սա չի նշանակում, որ սուրճը պետք է դիտարկել, որպես համադարման լյա րդի ցիռ ոզի դեմ: Բայց պետք է իմանալ, որ սուրճը դրական ազեցություն է գործում լյա րդի վրա, կանխում է օրգանիզմի ալկոհոլից թո ւնավորումը, և կանխում է լյա րդի ցի ռոզի առաջացումը: Որոշ հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ օրվա ընթացքում 2-3 գավաթ սուրճ օգտագործելը կանխում է լյա րդի ցիռ ոզի առաջացումը 44%-ով: Կանխում է, այլ ոչ թե բուժում է:

2-րդ տիպի դի աբետ

Դիա բետը հանդիսանում է լուրջ հիվանություն, որը բուժ վում է դեղո րայքներով: Սուրճը կանխում է 2-րդ տիպի դի աբետի առաջացումը, նրանք ովքեր օրվա ընթացքում 3-4 գավաթ սուրճ են խմում, ապահովագրված են 2-րդ տիպի դիա բետից: Կոֆ եինը հանդիսանում է այն հիմնական տարրը, որը պայքարում է դիա բետի դեմ:

Սրտի հիվա նդություններ

Դեռևս ուսումնասիրվում է կոֆե ինի ազեցությունը սրտի վրա: Սուրճի կանոնավոր օգտագործումը նվազեցնում է սրտի նո պայից մш հացության ռի սկը:

Քшղցկեղ

Քшղցկեղի ուսումնասիրությամբ զբաղվող գիտահետազոտական ինստիտուտում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ որոշ մթերքներ, ինչպես օրինակ սուրճը օգտակար են քաղցկեղի դեմ պայքարում: Իհարկե, սուրճը չպետք է համարել դեղ որայք, այնուամենայնիվ, նրանք, ովքեր կանոնավոր կերպով սուրճ են օգտագործում, իրենք իրենց պաշտպանում են քшղցկեղից:

Պարկ ինսոնի հի վանդություն և Ալցհ եյմերի հիվանություն

Սուրճը կանխում է այս հիվանությունների զարգացման ռիս կը: Օրական երեք գավաթ սուրճը կարող է վատ հիշողություն ունեցող տարեց մարդկանց մոտ կանխել Ալցհ եյմերի հիվանության զարգացումը: Ամեն օր սուրճի օգտագործումը թեթևացնում է Պարկ ինսոնի հիվանդությամբ տառապողների մոտ հիվանության ընթացքը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *