ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վարորդները այլևս 12.000 դրամ չեն վճարի, այլ․ Ոստիկանության ՆՈՐ նախագիծը՝ համարանիշերի մասին

Այլ լուրեր Հետաքրքիր

Ոստիկանությունը հանրային քն նարկման է ներկայացրել կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ անելու նախագիծը։ Կհանվի «Պետական տուրքի մասին» օրենքի 16-րդ հոդվ ածի համաձայն սահմանված ավտոմոբիլի հաշվառման համարանիշ (բացառությամբ տարանցիկ ոպ ժամանակավոր համարանիշի) հատկացնելու համար՝ որպես պետական տուրք նախատեսված վճարման ենթակա 12 հազար ՀՀ դրամ պետական տուրքի վճարման օրենսդրական պահանջը։ Հիմնավորման մեջ շեշտվում է, որ ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի իննի N 1251-Ն որոշման այժմ գործող կարգավորումների համաձայն՝

ձեռք բերվող տրանսպորտային միջոցի պետական գրանցումն ու հաշվառումը պետք է իրականացնի Ճանապարհային ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանում ու «Պետական տուրքի մասին» օրենքի 16-րդ հո դվածի համաձայն՝ ավտոմոբիլի հաշվառման համարանիշ (բացառությամբ տարանցիկ ու ժամանակավոր համարանիշի) հատկացնելու համար վճարի 12 հազար ՀՀ դրամ որպես պետական տուրք՝ անկախ հատկացվող համարանիշի ցանկալի համարվելու համար վճարման ենթակա օրենսդրությունո։

հաստատագրված լրացուցիչ գումարի վճարումից։ Այժմ առաջարկվում է ՀՀ կառավարության սահմանված կարգով նախատեսել պայմաններ հաշվառվող տրանսպորտային միջոցի նախկին սեպականտիրոջ համաձայնության ժամանակ չփոխարինել հաշվառվող տրանսպորտային միջոցի հերթական կամ ցանկալի համարանիշերը։ «ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի իննի N 1251-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու վերաբերյալ» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունմամբ ակնկալվում է պետական բյուջեյի մեջ եկամուտների էական նվազեցում, քանի որ

«Պետական տուրքի մասին» օրենքի 16-րդ հոդ վածի համաձայն՝ ավտոմոբիլի հաշվառման համարանիշ (բացառությամբ տարանցիկ ու ժամանակավոր համարանիշի) հատկացնելու համար վճարման է ենթակա 12 հազար ՀՀ դրամ որպես պետական տուրք ու անկախ հատկացվող համարանիշի ցանկալի կամ մեծ պահանջարկ ունեցող համարվելու համար վճարման ենթակա օրենսդրությունով հաստատագրված լրացուցիչ փողի վճարումից, պետական տուրքի գումարը մշտապես ենթակա է վճարման։ Միայն 2020թ.-ի ընթացքում ՀՀ-ում տրանսպորտային միջոցի ցանկալի (36 հազար ՀՀ դրամ արժողությամբ) հաշվառման համարանիշով հաշվառվել է 20 հազար 514 տրանսպորտային միջոց,

ուստի ՀՀ պետական բյուջե գանձվել է 738.504.000 ՀՀ դրամ գումար, իսկ օտարված տրանսպորտային միջոցի համարանիշի փոփոխության համաձայն՝ հերթական համարանիշ է հատկացվել 81.032 տրանսպորտային միջոցի, հետևաբար ՀՀ պետական բյուջե գանձվել է 972.384.000 ՀՀ դրամ գումար։ Ընդհանուր 2020 թ.-ի ընթացքում ցանկալի ու հերթական համարանիշերի հատկացման արդյունքում որպես պետական տուրք Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե գանձվել է 1.218.552.000, իսկ ընդհանուր առմամբ՝ 1.957.026.000 ՀՀ դրամ գումար։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.