Ոս կորն այլևս չի ցա վում. Երկու դե ղամիջ ոցի համար մանրադրամ ծախսեցի, արդյունքն ապշեցուցիչ է

Հետաքրքիր Օգտակար

Հիշում եմ, մի անգամ, կենսաբանության դասին ինձ ահավոր վ ատ զգացի։ Գե նետիկայի հետ կապված ինչ-որ առարկա էինք անցնում։ Ուսուցչուհին պատմեց՝ ինչ հի վանդու թյուններ են ժառանգաբար փոխանցվում: Որպես ցայտուն ապացույց ցույց տվեց ոտքի դուրս ցցված ոսկրիկը։ Ուսուցչուհու ասելով, տգեղ ու ցա վոտ մեծացած կոճը մայրական գծով է փոխանցվում։ Եթե ձեր մայրը կամ տատիկը նման հի վանդությունից տա ռապել են, հաստատ դուք էլ նույն ախտից եք գա նգատվելու։ Մայրս միշտ տանջ վում էր դրանից։ Եվ զարմանալի չի․ նա 30 տարի վիրահատարանում բու ժքույր է աշխատել, մշտապես ոտքի վրա էր։ Երբ ուսուսցչուհիս պատմեց գե նետիկայի մասին, հիշեցի մայրիկի բազմաչ արչար ոտքերն ու մտածեցի․ մի՞թե ես էլ եմ նույն ց ավից տան ջվելու։ Երեխաները անչափ տպավորվող են, ուստի հենց դասի ժամին հեկեկացի․․․

Ինչպես վերացնել ոտքի ոս կրիկը․ Կենսաբանության ուսուցչուհիս միայն մասամբ էր իրավացի։ Ժառ անգաբար փոխանցվում են սոսկ ոտնաթաթի ձևը, կոճի ձևափոխման ու աճի հակվածությունը։ Եթե ոտնաթաթը խնամենք, ճիշտ կոշիկ հագնենք, ոտնաթաթը չծանրաբեռնենք, հետևենք մարմնի քաշին, չցրտահարենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Երբեմն իմ ոտաթաթն էլ է ցավում, թեև մեծացել է, բայց այնքան չէ, որքան մայրիկինս։ Դա էլ ընդամենը փոքր ժամանակ հագածս նեղ ու անհարմար կոշիկի պատճառով։ Մի անգամ մորս գանգատվեցի կոճիս ցա վից, ու նա ինձ խորհուրդ տվեց՝ ինչ անեմ։ Այդպես անում են նաև հիվադանոցի մյուս բուժքույրերը, որոնց մեծ մասն այդ խնդիրն ունի

Դրա համար անհրաժեշտ է․ տեղային կիրառման «Քլորո ֆիլի պտ» յուղային լուծույթ, «Դիմ եքսիդ», դե ղա թր ջոցի բամբակ, ներ ակիչ 5 մլ, պլաստիկ բաժակ կամ լու ծույթի պատրաստման համար ցանկացած այլ աման։ Կիրառումը՝ Վերցրեք ներարկիչն ու 3 խորանարդ «Քլորոֆիլիպտ» յուղային լուծույթ քաշեք։ Հեղուկը լցրեք պլաստիկե բաժակի մեջ։ Այնուհետև ներարկիչով «Դիմեքսիդ» քաշեք, խառնեք «Քլորոֆիլիպտ»-ի հետ։ Բուժիչ խառնուրդը լցրեք բամբակե թրջոցին և դրեք կոճին։

Այս ընթացակարգը պետք է անցկացնել առավոտն ու երեկոյան։ Դեղաթրջոցը պիտի կոճին թողել շուրջ 15 րոպե։ Եթե ձեր ոտքի կոճն աճում է, և մշտական ցավ եք զգում, փորձեք այս փրկարար դե ղատոմսը։ Երեկոյան նման դե ղաթրջոց դնելով առավոտյան կողմ արդեն թեթևություն կզգաք։ Եվ դա՝ պատրաստո ւկների հրաշագործ հա կաբոր բոքային հատկությունների շնորհիվ։ Դիսպանսերում, որտեղ առ այսօր աշխատում է մայրս, «Քլո րոֆիլիպտ»-ն առհասարակ, ամեն տեսակի ց ավ դարմոնող դե ղամիջոց է համավում։ Դրանով կոկորդն են ողո ղում, բու ժում մա շկային հի վանդությունները։ Բժիշկներն իրար խորհուրդ են տալիս այն իբրև համադարման։ Ես դե ղամիջոցը փորձել եմ ու գոհ եմ, քանզի մաշ կիս վրա եմ զգում դրա օգտակարությունը։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *