Ո՛վ ամենօրհնյալ Որդիդ Աստծո, Քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ. Բավական է, որ ծագի անստվեր Ճաճանչը փառքի Քո ողորմության, Որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք

Հետաքրքիր Մտքեր

Ո՛վ ամենօրհնյալ Որդիդ Աստծո, Կենդանարար Հոր անքնին ծնունդ, Քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ. Բավական է, որ ծագի անստվեր Ճաճանչը փառքի Քո ողորմության, Որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մ եղք, Դևը հալածվի, հանցանքը ջնջվի, Կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, Մ հացածները կենդանածնվեն, Խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա,

Վերանա ամեն ապականություն, Թախիծն ընկրկի, ողբը նահանջի, Խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, Չարիքը չքվի, տագնապն հեռանա, Հուսահատությունն հալածվի անհետ, Եվ Թագավորի ձեռքդ ամենակար, քավիչ բոլորի: Դու, որ եկել ես մարդկային հոգին Փրկելու, ոչ թե կորցնելու համար,

Ներիր անհամար չարիքները իմ Ամենառատ քո ողորմությամբ, Զի դու ես միայն երկնքում անճառ, երկրում անզնին, Գոյության բոլոր տարերքների մեջ, Աշխարհի բոլոր եզրագծերում, Սկիզբն համայնի և ամեն ինչում` ամբողջ լրությամբ, Օրհնյալ ի բարձունս. Եվ Քեզ Սուրբ Հոգուդ ու Հորդ հետ փա՛ռք հավիտյանս. ամեն:

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *