«Նվվում» են հոդե՞րը, ցավին այլևս չեք դիմանո՞ւմ, ոսկորների ցավը հանգիստ չի՞ տալիս, ուրեմն փորձեք այս ԳԵՐՀԶՈՐ միջոցը և վերջապես սկսեք հանգիստ ապրեք

Հետաքրքիր Օգտակար

Նվվացող ոսկ որները և հո դերը հաճախ հանգեցնում են բո րբոքային քրո նիկ գործընթացների կամ լուրջ հինա դւոյթւոնների առաջացմանը: Այդ խնդրի լուծման համար պետք է ցավերն ի հայտ գաու հետ անմիջապես դեմն առնել: Որոշ մարդիկ պնդում են, որ ոսկ որները չեն ցա վում սակայն այդ ցավին ծանոթ մարդիկ կհաստատեն, որ դա անտանելի է:

Ոսկո րներներում ու հո դերում նվվացող ցա վերը, եթե իհարկե ցա վի առաջացումը պայմանավորված չէ որևէ տրավ մայով, կարող են պայմանավորված լինել արթ րիտով, օստե ոարթ րոզով, որոշ աուտ ոիմո ւնային հի վանդություններով, ինչպես նաև քրո նիկական բոր բոքու մներով:

Եթե դուք տառապում եք հո դացավերից և ոսկ որների ցա վերից փորձեք այս գերհզոր միջոցը: Բաղադրիչներ` 5-6 հատ գազար, ½ թեյի գալ սև պղպեղ, 2 սմ կոճպղպեղի արմատ, 1 սմ քրքումի արմատ (կամ ½ թեյի գդալ քրքումի փոշի). Պատրաստման եղանակը` Գազարը մաքրել, քրքումն ու կոճապղպեղը անցկացնել քերիչով, բոլոր բաղադրիչները հարել բլենդերի օգնությամբ մինչև ստացվի համասեռ զանգված: Բո ւժում. Խմել 50-60 մլ օրը 3 անգամ , ուտելուց կես ժամ առաջ: Առողջ եղեք:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *