ԿԱՐԵՎՈՐ նորություն թոշակառուների համար․ Ովքե՞ր կստանան հավելյալ թոշակ

Այլ լուրեր Հետաքրքիր

Համաձայն «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխությունների և լրացումների մասին շրջանառվող նախագծի՝ Նախատեսվում է 90 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի կենսաթոշակառուներին կենսաթոշակի հետ հավելում տրամադրել, որի չափը կսահմանվի Կառավարության կողմից։

Հաշմ անդամություն ունեցող մինչև 18 տարեկան երեխային խնամելու ամբողջ ժամանակահատվածը ծնողներից մեկի համար կհաշվարկի կենսաթոշակի ստաժ։

Յուրաքանչյուր տարի բանկ գնալու պահանջը դուրս կգա կենսաթոշակն անկանխիկ եղանակով ստացող 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմա նդամություն ունեցող կամ 90 և դրանից բարձր տարիքի կենսաթոշակառուի համար․

նրանց՝ Հայաստանում գտնվելու փաստը կհաստատվի նախարարության կողմից։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *