Ինչու են բժիշկներն ու դ եղատները լռում այս դե ղամիջոցի կիրառման 5 եղանակների մասին․․ այն ամենաէժանն Է դե ղատանը

Հետաքրքիր Օգտակար

Այս դե ղամիջոցն ունի կիրառման այնպիսի եղանակներ, որոնց մասին գրեթե ոչ մեկին հայտնի չէ։ Ի դեպ, այն բ ժշկության մեջ լայն կիրառում ունի։ Խոսքը մագ նեզիումի կամ ինչպես անվանում են՝ անգլիական աղի մասին է։

Բ ժիշկներն այն նշանակում են հի վանդներին որպես հա նգստացնող, նաև ձգ ումների և սպա զմերի դեմ պայքարող միջոց։ Սակայն մենք այսօր կներկայացնենք դրա կիրառման այլ տարբերակներ։

Մազերի համար․ Մագ նեզիումը հիանալի միջոց է մազերի համար։ Դիմակ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է խառնել 1ճ․գ․ մա գնեզիում և մա զերի կոն դիցիոներ։ Գլո ւխը շամպունով լվանալուց հետո՝ քսեք ստացված խառնուրդը մազերին ու լավ լավացեք։ Մա զաթա փությունը զգալիորեն կնվազի։

Մար մնի և դեմքի համար․ Մա գնեզիումից կարող եք հրաշալի դիմակ պատրաստել։ Դրա համար մի քիչ խո նավեցնող քսուք վերցրեք և խառնեք նույն քանակությամբ մա գնեզիումի հետ։ Սկրաբը քսեք դեմքին կամ մար մնին, լվացեք 3 րոպե անց։

Ցա վի դեմ․Եթե ցանկանում եք ազատվել մկ անների ցա վից կամ նվազեցնել ար յան ճն շումը, մա գնիում ավելացրեք ջրին և վաննա ընդունեք։

Նի հարեցնող միջոց․ Աղով փաթաթումները կարող են պայքարել ավելրոդ կիլոգրամների դեմ։ Դրա համար վերցրեք 0,25 բաժակ ջուր և 1ճ․գ․ մագ նեզիում։ Ստացված խառնուրդը լցրեք կտորի վրա և փաթաթեք որո վայնի կամ այլ խնդրահարույց հատվածում։ Կարող եք այն ամրացնել սն նդային տոպրակով։ Գործընթացը տևում է 20-25 րոպե։ Կուրսը պիտի բաղկացած լինի առնվազն 10 պր ոցեդ ուրայից։

Հակաս նկային միջոց․ Մա գնիումի սու լֆատը կարող է օգնել ազատվել ո տքերի և կրո ւնկների մի կո զից։ Վաննա պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 2լ տաք ջուր և 100գ մագ նեզիում։ Ո տքերը պահել վաննայի մեջ 15 րոպե։ Որպեսզի բու ժման կուրսը լավ արդյունք ապահովի, պետք է կատարել առնվազն 10 պր ոցե դուրա։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *