Բժշկութեան աղոթք․ Տեր Աստված մեր, փարատիր Քո ժողովրդի ցավերն ու բժշկիր հիվանդությունները

Հետաքրքիր Մտքեր

Տեր Աստված մեր, փարատիր Քո ժողովրդի ցավերն ու բժշկիր հիվանդությունները, բոլորին կատարյալ առողջություն շնորհիր Քո ամենահաղթ խաչի նշանով, որով վերցրել ես մարդկանց տկարությունն ու դ ատապարտել մեր կյանքի ու փրկության թ շնամուն:Դու ես մեր կյանքն ու փրկությունը, բարերար և բազումողորմ Աստված.

Դու միայն կարող ես թողություն տալ մեր մեղ քերին և մեր միջից վանել ախտերն ու հիվանդությունները և Քեզ հայտնի են մեր բոլոր կարիքները:Բարիքների պարգևիչ, ըստ յուրաքանչյուրի կարիքի պարգևիր Քո առատ ողորմությունը Քո արարածներին, որոնց կողմից փառավորվում է Ամենասուրբ Երրորդությունդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *