Առողջապահության նախարարի նոր հրամանը 15 տարեկան աղջիկների պարտադիր հետազոտության վերաբերյալ

Այլ լուրեր Հետաքրքիր

Առողջապահության նախարարը 2020 թվականի հունվարի 20-ին հրաման է ստորագրել անվճար արտահիվանդանոցային պայմաններում ցուցաբերվող մանկաբարձագիտեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման, 15 տարեկան աղջիկների հետազոտման ծավալը և իրականացման մեթոդաբանությունը հաստատելու վերաբերյալ։

Առողջապահության նախարարը 2020 թվականի հունվարի 20-ին հրաման է ստորագրել անվճար արտահիվանդանոցային պայմաններում ցուցաբերվող մանկաբարձագիտեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման, 15 տարեկան աղջիկների հետազոտման ծավալը և իրականացման մեթոդաբանությունը հաստատելու վերաբերյալ։

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *