Ամենակարող Տեր Աստված, խնդրում եմ խաղաղ օր պարգևիր Հայոց բանակին

Հետաքրքիր Մտքեր

Խաղաղության ու հաղթանակի Աստվա՛ծ, մեր Տե՛ր Հիսուս: Պահպանի՛ր քո զավակներին, որ մ րտնչում են սահմաններում հանուն մեր ազգի, հանուն մեր հայրենիքի և հանուն Քո Սուրբ անվան:

Փրկի՛ր նրանց թ շնամու բոլոր հարձ կումներից, խափանի՛ր չարի ամեն ծրագիր: Եղի՛ր մեր զինվորների կողքին, քո աստվածային զորությամբ խաղաղություն հաստատի՛ր մեր երկրում:

Ու թող բոլոր զինվորների մայրերը ցնծան իրենց զավակների հաղթական վերադարձով: Ամե՜ն:

Հայ՛ր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն  Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո, եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր. եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մենք թողումք մերոց պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, զի Քո է արքայութիւն եւ  զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *